-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.הכסף בהליך גירושים

במהלך הגירושים על הצדדים להיערך לשינויים כלכליים אשר עתידים להתרחש עליהם בסיום ההליך. תכנון נכון והכנה מתאימה תעזור לעבור את המשוכה קל יותר ומוכנים יותר.

 

שלב ראשון, לדעת את ערך הרכוש
על כל צד לדעת בבירור מהן הזכויות והחובות של כל אחד מהצדדים מבני הזוג. מידע זה ניתן לקבל ע"י מעבר על כל המסמכים הרלוונטיים כגון : חשבונות עו"ש, חסכונות, כרטיסי אשראי, הלוואות, פוליסות ביטוח, קופות גמל, קרנות השתלמות וזכויות פנסיוניות שנצברו הרשומים על כל אחד מהצדדים.

רצוי לקבל הערכת שמאי ו/או מתווך לגבי שווי נכסי המקרקעין שבבעלות כל אחד מהצדדים.
רצוי לברר מהם החובות של כל אחד מהצדדים, מקור יצירת החוב, ע"ש מי רשום החוב, ויתרת החוב למועד הפירעון.

 

שלב שני, הגנה לעתיד
עליכם לדעת - חובות הנצברים במהלך חיים משותפים הינם חובות משותפים של שני הצדדים. זאת כל עוד נוצרו בהסכמה ולטובת שני הצדדים . במידה והחוב הינו חוב אישי כגון הימורים או מאהב/ת החוב איננו חוב משותף.

הדרך למנוע יצירת חובות שכאלה הינה לתת לבנק הוראה כי משיכת כספים תיעשה רק באישור שני בעלי זכות החתימה, דבר אשר " יקפיא" את המצב הקיים ואף צד לא יוכל לבצע יותר פעולות שיחייבו את הצד השני ללא הסכמתו של זה.

 

שלב שלישי, ירידה לפרטים
בהתאם להוראות החוק, בהליך גירושים מחלקים את הרכוש שנצבר במהלך הנישואים. בשלב זה כדאי לתת את הדעת על נושא חלוקת הרכוש שיוותר בידי כל צד בסיום ההליך. ומדובר בזכויות ולא בסכומים. היינו, לברר מי המוטבים על פוליסות ביטוח החיים ולשנות בשל הליך הגירושים.

כדאי לערוך צוואה המפרטת את רצונו של צד לגבי חלוקת הרכוש שיוותר לאחר הגירושים. ובמידה וקיימת צוואה, רצוי לעדכן אותה בעקבות ההליך. כך לגבי כל מסמך משפטי המתייחס לאופי חלוקה של הרכוש השייך לצדדים.

 

שלב רביעי , הבנת אפשרויות החלוקה
את המידע שניצבר יש להביא בפני עו"ד על מנת לקבל חוות דעת לגבי אפשרויות לחלוקת הרכוש בבית המשפט. חוות דעת שכזו תאפשר לצדדים להתחיל ולבחון את צורת התנהלותם בעתיד.

חובה להעריך את מקורות ההכנסה וההוצאות לעתיד ובהתאם לכך לבצע תכנון כלכלי נכון ואף לבדוק אפשרות להרחבת מקורות ההכנסה אישיות במידת הצורך.

 

שלב חמישי , תכנון כלכלי למהלך הגירושים
במהלך הגירושים מתרחשים תהליכים רבים המשפיעים על אורח החיים אליו היינו רגילים ורצוי ביותר להתכונן לתקופה זו כדי שהתקופה לא תפגע בצדדים.
יש לתכנן תקציב ולבחון היכן ניתן לחסוך בהוצאות לפחות עד סיום הליך הגירושים אשר במקרים רבים הליך ממושך.


ולבסוף, על הצד שהיה פחות מעורב בניהול הבית והכספים נדרש ללמוד את המשימות השונות שכן, בהליך גירושים ולאחריו כל המשימות הללו יהיו באחריותו של כל צד בנפרד.

 

שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 7-9, חיפה מיקוד 33095
טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.