-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.חלוקת רכוש

חלוקת הרכוש בין בני הזוג נעשה מכוח הסכם ממון שנחתם בין הצדדים ( לפני או אחרי הנישואים) ובמידה ולא נחתם הסכם, מכוח חוק יחסי ממון בין בני זוג , התשל"ג- 1973.

קיימת קטגוריה נוספת בתחום חלוקת הרכוש והיא מתייחסת לאלו שנישאו לפני 01/01/1974 .
במקרה כזה, חלה על בני הזוג " חזקת השיתוף" הקובעת כי כל הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים, הינו משותף לשני בני הזוג , אלא אם הוכחה כוונה לקיומה של הפרדה בנכסים.
במקרה כזה, נטל ההוכחה הינו על כתפי הטוען את הטענה.

ברכוש המשותף נכללים גם זכויות פנסיוניות שנצברו ע"י בני הזוג , קרנות השתלמות, קופות גמל, ביטוחי חיים, כספים וחסכונות , מניות, ני"ע, זכויות בחברות, וזכויות במקרקעין.

היה ולמי מבני הזוג רכוש מלפני הנישואים, ירושות ומתנות מבני משפחה ואשר הוכח כי לא נעשה בהם שימוש במשותף, אינם נכללים בגדר הנכסים המתחלקים בין בני הזוג.

גם כאן היתרון בהסכם ממון המגדיר מראש מהו הרכשו אשר ייגרע מסך הרכוש העומד לחלוקה ורכוש זה ייוותר בידי אותו צד ולצד שני אין כל זכות ברכוש זה.

חשוב לציין כי כפי שרכוש וזכויות מתחלקים שווה בשווה, גם חובות שנוצרו במהלך החיים המשותפים שייכים לשני הצדדים. סייג לכך הוא שהחוב איננו חוב אישי שנוצר ללא ידיעת והסכמת בן הזוג האחר או חובות שלא נוצרו בדרך הרגילה.

במסגרת הליך חלוקת הרכוש נעשה " איזון משאבים" . הליך זה תפקידו לברר מהן זכויותיו של כל צד ומן חובותיו. לאחר קיזוז החובות מחלקים את היתרה בין הצדדים באופן שווה ( קיימת אפשרות חוקית לבית המשפט לעניני משפחה לחלק את הרכוש שלא חצי בחצי בהתקיים תנאים מסוימים )

הרעיון מאחורי המושג " איזון משאבים " הוא שבמידה ולאחד מבני הזוג מגיע כסף מצד שני, יכול צד זה להמיר את הכסף בנכס שווה ערך . מקרים אלו נפוצים כאשר האיזון מתייחס לזכויות פנסיוניות, קרנות השתלמות וקופות גמל אשר "שבירתם" טרם מועד עלול לגרום נזק לבעליו.

מועד ביצוע איזון המשאבים אצל מי שחל עליו חוק יחסי ממון היונו מועד פקיעת הנישואין או מות אחד הצדדים. במקרה של "חזקת השיתוף" המועד נקבע ע"י בית המשפט ואינו מותנה בפקיעת הנישואים.
בכל אחד ממקרים אלה, דירת מגורים ניתן לחלוקה בכל עת .

הסכמות לדון בעניין חלוקת הרכוש בין בני הזוג הינה מקבילה לביה"ד הרבני ולביהמ"ש לעניני משפחה. בעיקרון הסמכות תהיה בידי אותה ערכאה אליה הוגשה התביעה לראשונה. על מנת שביה"ד הרבני "יקנה" סמכות נדרשים עוד מס' תנאים משפטיים.

שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 7-9, חיפה מיקוד 33095
טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.