-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.מזונות ילדים

בהתאם להלכה היהודית , אב יהודי חב במזונו ילדיו הקטינים חובה אבסולוטית . חובה זו חלה על האב עד הגיע ילדיו לבגרות , כלומר גיל 18. הפסיקה הרחיבה את התחולה וקבעה כי על האב לשלם מזונות לילדיו עד סיום שירותם הצבאי הסדיר. בתקופה זו ( של השירות הצבאי) ישלם האב שליש מגובה המזונות בהם נשא לפני גיוסם.

גובה מזונות ילדים נקבע ע"י בית המשפט עפ"י צרכי הקטינים וללא תלות בגובה הכנסת האב. כמו כן, בית המשפט מתעלם מיכולתה הכלכלית של האם ומהכנסותיה. בית המשפט קובע את גובה התשלום עפ"י "פוטנציאל" ההכנסה של האב וזאת לאחר שנמצא שאבות רבים הופכים "מובטלים" במהלך הגירושים וההליך המשפטי.
לפיכך, חייב האב לבדו בתשלום כל " הצרכים הכרחיים" של ילדיו עד גיל 15.

" צרכים הכרחיים" כוללים הוצאות בגין מזון, ביגוד והנעלה, חלק מהוצאות החינוך וחלק מהוצאות הדיור.
בהוצאות נוספות שמעבר "לצרכים הכרחיים" , נושים האב והאם במשותף לפי יכולתם, היינו עפ"י מבחן הכנסתם.

בפסיקת בית המשפט המחוזי בתל אביב נקבעה הלכה ( הלכת בן עמי) על-פיה עומדים הצרכים ההכרחיים שאינם דורשים הוכחה על סך של 1,150 ₪ לקטין.
סכום זה איננו כולל הוצאות חינוך ובריאות מיוחדות, גני ילדים, וכן אינו כולל דמי מדור להם זכאי הקטין כחלק ממזונותיו.

מגיל 15 עד גיל 18, החיוב בכל הוצאות הילד הוא "מדין צדקה". כלומר, החיוב הן על האב והן על האם בהתאם לגובה הכנסתם.

על אף ההלכה הברורה בעניין החובה הבלעדית של האב לזון את ילדיו, הרי שהמציאות הינה ששני בני הזוג עובדים ומשתכרים ולכן קיים אי שיויון בנטל התשלומים על האב. לכן, קימות יוזמות פרטיות של בתי משפט להתחשב בהכנסת האם במועד קביעת המזונות וזאת תוך שימוש בנוסחא : יש לערוך איזון בין זכויות הזכאי לבין צרכי החייב. המטרה איננה להביא את האב למצב של פת לחם ולעשותו אביון רק בשל חובתו לזון את ילדיו.

דמי המדור מהווים חלק בלתי נפרד ממזונות הקטין. הכוונה הינה להוצאות חלקיות עבור מגורים וההוצאות הכרוכות באחזקת הבית.
הוצאות אלו כוללות, שכר דירה או משכנתא, ארנונה, חשמל, מים, גז, ועד בית, אינטרנט, טלפון קווי .
השתתפות האב בהוצאות אלו תלויות במספר הקטינים המתגוררים בבית. הפסיקה פתחה מדרג קובע לעניין זה וקבעה כי בגין 2 קטינים ההשתתפות תהא בגובה 40% מהוצאות ובגין 3 קטינים- 50% מההוצאות. מאידך, פסק בית משפט כי אין להוסיף אחוזים רבים במקרה של כמות קטינים גדולה יותר וזאת לאור התפיסה כי ההוצאות בגין יותר קטינים איננה ישירה ונטמעת בסל כל ההוצאות. היטיב לתאר זאת בית משפט בתביעה למדור ואמר :
" די בגפרור אחד להדליק שתים ואו יותר נרות, לא נדרש גפרור עבור כל נר..."

הוצאות מיוחדות כחלק מדמי המזונות זכאי קטין גם להשתתפות האב בהוצאות חינוך מיוחדות והוצאות בריאות מיוחדות. הוצאות אלו יחולו על שני ההורים בחלקים שווים.לעניין הוצאות הבריאות הכוונה הינה לטיפולים שאינם נמצאים בסל השירותים הציבורי והקטין נזקק לו. רופאים מומחים, טיפולים פסיכולוגיים, טיפול אורטודנטי, משקפיים, עדשות וכיו"ב,
לעניין חינוך מדובר בקייטנות, חוגים, שיעורי העשרה ותשלומים נלווים לבית הספר.

גביית מזונות תשלום המזונות נקבע בפסק דין של בית משפט לעניני משפחה.
במקרים בהם האב מסרב למלא את חובתו ונמנע מלשלם את מזונות הקטינים, עומדות בפני האשיה שתי דרכים לגביית התשלומים:

1. גבייה באמצעות ההוצאה לפועל במקרה כזה, על האם לפתוח תיק בלשכת ההוצל"פ ולהתחיל בהפעלת הליכים שונים על מנת לכפות על האב לשלם את חובו . ניתן לבצע עיקולים, עיקולי רכוש, משכורת, חשבון בנק עיכוב ימצאה מהארץ וצווי מאסר.
החיסרון הוא אם מדובר באב סרבן אשר אינו נרתע מצווי מאסר וחסר כל רכוש ו/או כספים הניתנים לעיקול.

2.גבייה באמצעות המ.ל.ל. במקרה זה האם איננה נדרשת לפעול באופן עצמאי כנגד האב ואת תפקידה זה נוטל המוסד לביטוח לאומי על עצמו.
החיסרון בשיטה זו נעוץ בעובדה כי תשלום המזנות דינו כדין כל קצבה אחרת וגם הוא מותנה בקריטריונים שונים והמרכזי בהם הוא השתכרות האם. כתוצאה מכך ייתכן והאם תקבל רק חלק מהסכום הנפסק ולעיתים כלל לא. או אז תידרש האם לפעול בכל מקרה באמצעות ההוצאה לפועל.

פסק הדין למזונות איננו סופי. פסק הדין ניתן על פי הנתונים שהיו בפני בית המשפט במועד מתן פסה"ד. במידה ונוצר שינוי נסיבות מהותי ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לתיקון פסה"ד – להקטין ו/או להגדיל – את סכום המזונות שנפסק בעבר.

 

שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 7-9, חיפה מיקוד 33095
טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.