-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.משמורת והסדרי ראיה

בעקבות גירושים, נקבע הורה משמורן ובמקביל נקבעים הסדרי ראיה של ההורה השני עם ילדיו. ברוב המקרים, המשמורת נמסרת לאם ואילו לאב נקבעים הסדרי ראיה עם הקטינים.
הסדרים אלו אינם "תורה מסיני" וניתנים לשינוי אם בהסכמת ההורים ו/או בהחלטת בית המשפט לעניני משפחה.

בכל מקרה, שני ההורים נשארים האפוטרופסים הטבעיים של הילדים ללא קשר למי משניהם ניתנה המשמורת. לשני ההורים מעמד שווה בקבלת החלטות מהותיות לגבי הקטינים כגון נושא בריאותם חינוכם ואופן גידולם.

עד לחקיקה חדשה , קיימת בעניין המשמורת חזקת הגיל הרך הקובעת שילדים עד גיל 6 ישארו בחזקת אימם אלא אם יש סיבות מיוחדות להורות אחרת.

קביעת המשמורת נמצא בסמכות מקבילה הן של בית המשפט לעניני משפחה והן של ביה"ד הרבני האזורי. קניית הסמכות הסופית תקבע בהתאם להיכן שתוגש התביעה לראשונה.

במקרה והצדדים אינם מגיעים להסכמות בעניין הסדרי הראיה, אזי יפסוק בית המשפט או בית הדין בעניין זה והחלטה זו מחייבת את שני הצדדים.
החלטת בית המשפט לעניין זה מתבססת על חוות דעת של אנשי מקצוע- עובדים סוציאליים או פסיכולוגים המונים מטעם בית המשפט או בית הדין. בין היתר, יכול בית המשפט לקבוע כי מחשש לסיכון הקטינים, ייערכו המפגשים ב"מרכז קשר" בנוכחות עו"ס.

במקרה בו שני ההורים תובעים קבלת אחזקה של הילדים, הם מופנים בדרך כלל לבדיקת "מסוגלות הורית". הבדיקה מתבצעת ע"י צוות רב תחומי הבודק את כל ההיבטים הרלוונטיים לגבי כל אחד מההורים ועפ"י ממצאים אלא תתקבל ההחלטה בעניין המשמורת.

כל החלטה בעניין משמורת והסדרי ראייה אינה סופית. ההורים יכולים לפנות לבית המשפט או לבית הדין בבקשה לשנותה משיקולים של טובת הילד.

קביעת המשמורת אצל הורה זה או אחר איננה מגבילה את זכותו של ההורה המשמורן להתגורר בכל חלקי הארץ, ואין ביכולת ההורה השני להגביל את אזור מגוריו של המשמורן. מאידך, מגורים מרוחקים הם עילה לבקשה לשינוי הסדרי הראיה או לקביעת הסדרים אשר יתנו מענה למרחק.

קיימת אפשרות נוספת בעניין המשמורת והיא "משמורת משותפת". במצב זה, מתחלקים ההורים במשמורת הקטינים וכל אחד מההורים מארח את הקטינים בביתו מס' ימים בשבוע במקרה כזה בית המשפט מבקש להיווכח שאכן לשני ההורים אפשרות לספק מגורים נאותים לקטינים .

 

שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 7-9, חיפה מיקוד 33095
טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.