-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.רכוש ידועים בציבור

קיימים מקרים רבים בהם זוגות חיים יחד ללא שנישאו כדמו"י בחופה וקידושין, בן אם קיימת מניעה הלכתית ( גרושה וכוהן) ובין אם מסיבות מצפוניות ו/או השקפת עולם שלא להינשא כלל. בתי המשפט בכירו בכך שהילכת השיתוף יכולה לחול גם על בני זוג אלו ובחרו לחיות יחד ללא להינשא.דהיינו, ידועים בציבור.

קיימים שני תנאים עיקריים לתחולתה של הלכת השיתוף בנכסים בין בני זוג נשואים : קיום אורח חיים תקין ומאמץ משותף. כאשר אין דרישה להרמוניה בין בני הזוג.

אין נפקא מינה כיצד מגיע המאמץ המשותף לידי ביטוי. ייתכן וצד אחד הוא המפרנס והצד השני מגדל את הילדים ומנהל את משק הבית.ולכן, בהתקיים שני התנאים של אורח חיים תקין ומאמץ משותף- מתקיימת החזקה כי כל הרכוש שנצבר , בלא קשר על שם מי הוא רשום – הינו רכוש משותף. צד המעוניין לסתור חזקה זו , נטל הראיה עליו.

במקרה של בני זוג הגרים יחד ואינם נשואים זל"ז ורוצה האישה ו/או הגבר להיחשב כ"ידוע/ה בציבור" של אדם הרי ששני תנאים חייבים להתקיים : חיי משפחה וניהול משק בית משותף.
על אף שנראה על פניו כי התנאים נראים דומים לאלו של זוג נשואי, הרי, שקיימים הבדלים בנוגע לשיתוף ברכוש בשני המקרים בכל הקשור לנטל הראיה.

בפסיקה ענפה של בתי המשפט נקבע שלצורך יצירת חזקה בדבר כוונת שיתוף, כאשר מדובר בבני זוג שאינם נשואים זל"ז, נטל ההוכחה רובץ על הידוע בציבור הטוען לשיתוף ברכוש – כבד יותר מהנטל הרובץ על אחד מבני זוג נשואים.

מאידך, במקרים רבים בהם בני זוג שלא נישאו אך התגוררו שנים לא מעטות תחת קורת גג אחת, תתקיים החזקה בדבר שיתוף לפחות לגבי נכסים ששימשו את המשפחה מידי יום ביומו ( כגון דירת מגורים בה חיו הצדדים ) ובאין ראיה אחרת לסתור חזקה זו, תהיה המסקנה כי בין בני הזוג מתקיים שיתוף בנכסים.

על מנת להחיל את הלכת השיתוף בנכסים המשמשים את בני הזוג יומיום ואשר נרכשו על ידם במשותף- כאשר מדובר בידועים בציבור- יש צורך בראיה נוספת כלשהי שתעיד על כוונת השיתוף בנכס זה או אחר ולא די בניהול חיים משותפים כשלעצמם.

השוני בהבחנה בשני המקרים נעוץ בהבדל ברמת המחויבות ההדדית המאפיינת את קשר הנישואים לבין זו המאפיינת את הקשר בין ידועים בציבור. אצל בני זוג נשואים, המחויבות נעוצה בעצם קשר הנישואים עצמם. כאשר אצל בני זוג ידועים בציבור המחויבות תלויה ברצון משתנה של צד זה או אחר.

כאשר מדובר בבני זוג נשואים, הנחת היסוד שמנחה את בתי המשפט שכוונת הצדדים הייתה שיתוף בנכסים. ולכן, במרבית המקרים, יקבע בית המשפט כי הרכוש משותף ללא קשר על שם מי הוא רשום. מדובר בנכסי מקרקעין ובזכויות כספיות של הצדדים אשר נצברו במהלך חייהם המשותפים של בני הזוג.

במידה ואחד מהצדדים טוען לגבי רכוש זה או אחר כי לגביו לא הייתה כוונת שיתוף- נטל הראייה עליו ועליו להוכיח זאת בראיות משכנעות ביותר. במרבית המקרים הניסיון להוכיח על כוונה של הפרדה רכושית נכשל.

ולכן, הנחת היסוד (החזקה) היא שכאשר מדובר בבני זוג נשואים, כי הייתה כוונת שיתוף, וכי כל הרכוש שייך לשני הצדדים בחלקים שווים .


חשוב לציין שקיימים חריגים לחזקה זו. בעיקר כאשר מדובר בנכסים שהיו לצד זה או אחר טרם הנישואים ונכסים אלו לא "התמזגו" לתוך החיים המשותפים. לדוגמא, במידה ולאחד הצדדים הייתה דירת מגורים רשומה על שמו טרם נישא, אזי זו תישאר בבעלותו כל עוד לא מכר אותה לצורך רכישת דירה חלופית למשפחתו. נטיית בתי המשפט לראות בנכס כזה אשר "התמזג" לתוך הרכוש המשותף כחלק מהרכוש המשותף.

הפוך הוא המקרה כאשר מדובר בידועים בציבור. במקרה זה אין הנחת יסוד אוטומטית על שיתוף בנכסים. כאן, נטל ההוכחה הוא על הטוען לשיתוף ולא על הטוען להפרדה בנכסים. הפסיקה בעניין זה מתייחסת שונה לרכוש אשר נרכש במהלך החיים המשותפים לבין רכושו של כל צד.

בעקבות ריבוי המקרים של זוגות החיים יחד ללא שנישאו זל"ז וריבוי הפלוגתאות שהתעוררו בבתי המשפט בעניין זכויות הצדדים במקרים של מות את הצדדים, נערכו שינויים בחוק הירושה אשר לאחריהם, זכויותיה של אלמנה ידועה בציבור הועמדו בשורה אחת עם אלמנה מברית נישואים על אף שקיימות מספר הסתייגויות אשר מבדילות בין השתיים.

 

שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 7-9, חיפה מיקוד 33095
טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.