-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.


-הליכי גירושים

-הסכם ממון לנשואים

-חלוקת רכוש

-יעוץ משפטי

-מזונות ומשמורת

-צוואות וירושות

-הוצאה לפועל

-גישור


שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 2, חיפה מיקוד 33095


טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.צוואות וירושות

עורך דין צוואות וירושות באזור חיפה והסביבה

 

צוואה הינה מסמך משפטי בו מורה עורך הצוואה על דרך חלוקת עזבונו לאחר פטירתו כאשר יש ביכולתו, אם ברצונו בכך, לפרט מהן הסיבות שהביאו אותו לחלק את העיזבון כפי שמופיע בצוואתו. המצווה רשאי להורות על חלוקת עזבונו כראות עיניו וכפי שימצא לנכון.

דוגמא שכיחה לכך הינו מצב שבו מצווה עורך הצוואה את מרבית רכושו ליורש אחד וחלק מועט אם בכלל, ליורש שני. וההסבר הנפוץ הוא שצד אחד קיבל בחיי עורך הצוואה סכום כסף ניכר ולכן היורש השני זוכה לעדיפות.

חשוב להדגיש שצוואה הינה מסמך בלתי מחייב כל עוד עורך הצוואה לא נפטר. ולכן, ניתן לשנות את הצוואה ככל שרוצים. מרגע פטירת עורך הצוואה, נכנסת לתוקפה הצוואה האחרונה אותה ערך.

צוואה יכולה להיעשות בארבע דרכים – בכתב יד, בעדים, בפני רשות ובעל פה ( שכיב מירע).

לאחר פטירת עורך הצוואה יש להגיש בקשה לרשם לעניני ירושה ו/או לבית הדין הרבני האזורי, בקשה למת "צו קיום צוואה" . הליך שבו ניתן אישור רשמי ותוקף משפטי לכתוב בצוואה.

רק לאחר קבלת צו קיום הצוואה, ניתן לממש את מצוות המנוח לרבות, חלוקת רכוש, העברת זכויות ברכוש, וכיו"ב.

לקיום הצוואה יכול המצווה למנות מנהל עיזבון אשר ידאג לקיום הצוואה וידאג שכל יורש יקבל את אשר יצווה המצווה. שכרו של מנהל העיזבון עומד על 3% מערך העיזבון. המינוי איננו הכרחי וניתן למנות את אחד היורשים כמנהל העיזבון.

אדם המתנגד לקיום הצוואה , רשאי במסגרת תקופת הפרסום, להגיש התנגדות לקיום צוואה ובה הוא חייב לפרט את העילות אשר בגינן הוא מתנגד.
התנגדותו תשמע בפני בית משפט אשר ישמע את עמדת היורשים עפ"י הצוואה ויכריע בסוגיה. הגישה המנחה את בתי המשפט היא שיש לכבד את רצון המת ולכן ביטול צוואה נעשה לעיתים רחוקות רק אחרי שבית המשפט שוכנע כי אכן הצוואה פסולה עפ"י דין.עורך דין צוואות וירושות באזור חיפה והסביבה

בשל מורכבות הסוגיה ועל מנת להימנע עד כמה שניתן מתביעות יורשים לביטול צוואה שאיננה לרוחם, רצוי לקבל ייעוץ משפטי ולערוך צוואה כדין.

ירושה –

אדם אשר לא ערך צוואה הרי שעזבונו יחולק בין היורשים בהתאם להוראות חוק הירושה.

עפ"י החוק, יורשיו של אדם הם מי שהיה בשעת מותו של המנוח בן זוגו, ילדיו , הוריו, אחיו, סבו סבתו ודודיו. החלוקה משתנית עפ"י הרכב המשפחה במועד פטירתו של המנוח.

לאחר פטירת המנוח, מגיש אחד מבני המשפחה בקשה למתן צוו ירושה לרשם לעניני ירושה ו/או לבית הדין הרבני האזורי אשר יקבע את חלוקת העיזבון בהתאם לרשימת היורשים המופיעים בבקשה למתן צו ירושה.

חשוב לציין למנוח אין כל אפשרות להשפיע על חלוקת העיזבון הנעשה עפ"י חוק הירושה
וגם אם מי מבני המשפחה יטען כי המנוח הבטיח לו דבר מה מהעיזבון, אין בכך להשפיע על החלטת החלוקה וקביעת היורשים וחלקיהם בעיזבון.
לדוגמא : בן הזוג יורש את מחצית עיזבונו של המנוח ( כולל נכסים, כספים, מיטלטלין וכיו"ב ) אם למנוח ילדים והורים, יתחלקו אלו במחצית השנייה של העיזבון בחלקים שווים.

דוגמא נוספת: במידה ולמנוח היה בן זוג אך לא היו ילדים, ירש בן הזוג שני שליש מהעיזבון והאחים או הסבא והסבתא (אם יש כאלה) יורשים את השליש הנותר.

דוגמא אחרת : במקרה בו למנוח יש בן זוג אך אין הורים או אחים, ובן הזוג התגורר עם המנוח שלוש שנים או יותר בדירה שנכללת בעיזבון, בן הזוג יקבל את הדירה כולה.

חשוב לציין שמאחר ובן הזוג יורש את המנוח גם אם יחסיו עם המנוח היו מתוחים , או אף אם הם מצויים בהליכים משפטיים ( אך טרם התגרשו) מומלץ לאדה הרוצה למנוע זאת לערוך צוואה.

הסתלקות מירושה - החוק מאפשר ליורשים הפוטנציאליים לוותר על חלקם בעיזבון לטובת יורש יחיד ( בד"כ לאם או לאב ) .
במקרה כזה, יש לצרף לבקשה למתן צו ירושה תצהיר הסתלקות ובו מצוין היורש אשר לטובתו נעשית ההסתלקות מהעיזבון.

צוות המשרד מעניק שירות:

עורך דין צוואות וירושות באזור חיפה והסביבה.

שלמה מושיץ, משרד עורכי דין, דיני משפחה שד' פלי"ם 7-9, חיפה מיקוד 33095
טלפון : 04-8667440 פקס: 04-8667442.